thalassa

 

 

 

 

Thalassa is een leergang oud-Grieks die beantwoordt aan het nieuwe leerplan van het VVKSO.

Thalassa is ontstaan uit liefde voor de Griekse taal en cultuur en bundelt de leservaring van enkele collega’s.

 

Het gaat om een reeks van drie handboeken (voor het 2de, 3de en 4de jaar secundair), materiaal voor vocabulariumstudie en een Basisgrammatica.

Via deze website stellen we dit alles ter beschikking van de collega’s die het wensen te gebruiken, volgens de gangbare afspraken van Creative Commons.

De lay-out van de handboeken is in kleur en is in die zin zeer geschikt voor projectie in de klas, maar tegelijk werd ook rekening gehouden met afdruk in zwart/wit. Door een centrale schikking van de bladzijden staat het ook vrij om al dan niet recto/verso af te drukken.

 

Op deze pagina kunt u een demoversie van telkens de eerste vier hoofdstukken downloaden.

Alle delen van de reeks worden als pdf-bestand aangeboden op eenvoudig verzoek bij thalassa.leerboek@skynet.be.

 

We publiceren in principe onder de vorm van pdf-bestanden.

Gebruikers van ons handboek die bepaalde onderdelen wensen in docx-versie, om ze te bewerken of te integreren in eigen materiaal, kunnen dat gerust vragen met een mailtje.

De vocabulariumstudie bij onze reeks kan op de traditionele manier worden aangepakt, met lijsten en woordkaartjes, maar we bieden ook een vernieuwende, gepersonaliseerde methode online aan.

 

Het eerste deel van de reeks, Thalassa 1,  werd in  zijn meest recente editie uitgebracht in augustus 2018. Klik hier voor een demoversie van de eerste vier hoofdstukken van het handboek.
Bij Thalassa 1 sluit ook materiaal voor vocabulariumstudie aan. We zijn trots dat we naast een ‘papieren’ vocabulariummodule ook onze online-woordentrainer kunnen aanbevelen.

Een Grammaticaal overzichtje brengt een samenvatting van de grammatica die in het eerste jaar gezien wordt en vormt een aanloop naar de grotere Basisgrammatica die vanaf deel 2 gebruikt wordt.

 

Ook het tweede deel van de reeks, Thalassa 2, is aangepast in augustus 2018. Klik hier voor een demoversie van de eerste vier hoofdstukken.

Bij dit handboek is de Basisgrammatica onmisbaar. Let er wel op dat de Basisgrammatica gemaakt is om recto-verso af te drukken. Voor de handboeken is dat om het even.

Ook bij Thalassa 2 hoort een uitgebreide vocabularium-module.

Een maxibundel, een verzameling extra leesteksten bij elk hoofdstuk van Thalassa 2, voor wie meer wil lezen of voor wie van variatie houdt, is in voorbereiding.

 

Thalassa 3 verscheen in een nieuwe versie in 2014. De laatste aanpassingen dateren van augustus 2016.

Uiteraard wordt heel wat aandacht besteed aan Xenophon en Herodotus. Maar ook andere aspecten van de Griekse beschaving komen aan bod, zoals papyrologie en kleine poëzie.

Ook het vocabularium-materiaal is mee gegroeid. Klik hier voor een demo van Thalassa 3.

 

De software om het vocabularium gepersonaliseerd te trainen is meegegroeid met het handboek en staat volledig op punt.

 

Met ons initiatief hopen we het onderwijs van het Grieks hier in Vlaanderen een duwtje in de rug te geven.

Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht op thalassa.leerboek@skynet.be.

 

Bart Bernaert

Dominiek De Queecker

Koen Lembrechts

Koen Vandendriessche